Alkor - informacje o firmie

Informacja o połączeniu „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz spółki „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poprzez przejęcie spółki „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd spółki „ALKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 9 października 2020 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu „ALKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia spółki „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „Safe” Co Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia znajduje się tutaj:

statek

 

Firma ALKOR

linia


Firma ALKOR Sp z o.o. założona została w 1989 roku.

Jesteśmy usytuowani w pobliżu centrum Gdańska z dogodnym połączeniem komunikacji morskiej, lądowej oraz z portem lotniczym, a także jesteśmy w bezpośredniej bliskości z bazą hotelową.

Firma nasza posiada możliwości wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowych zarówno bieżących, jak i klasowych, a także przebudowy i przedłużenia statków. W ostatnim czasie poszerzyliśmy zakres naszej działalności o budowę nowych, w pełni wyposażonych jednostek. Szczegółowy zakres oferowanych przez nas prac zobacz pod hasłem Usługi.

Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce prywatnych stoczni remontowych posiadających własny dok pływający.

Dok nasz ma 150 m długości, 24,7 m szerokości pomiędzy basztami, a jego udźwig wynosi 6.000 ton.

Pełny zakres zaplecza technicznego sprawdź pod hasłem Warunki Remontowe.

Od chwili założenia firmy, wykonaliśmy remonty i przebudowy blisko 800 statków różnych typów i bander w tym polskich, islandzkich, norweskich, brytyjskich, holenderskich, niemieckich, greckich i innych.

Bliższe informacje o remontach przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat zobacz na załączonej Liście statków.

statek

statek w doku

Myślą przewodnią naszej działalności jest zapewnienie Armatorom wysokiego standardu wykonanych prac w uzgodnionym terminie i przy możliwie niskich cenach.

Najlepszą wizytówką ALKORU są Armatorzy, którzy, usatysfakcjonowani naszą pracą, powierzają nam remonty swych kolejnych jednostek. ALKOR osiąga swoje sukcesy dzięki wysoce profesjonalnej kadrze.

Kontakty z kadrą zarządzającą zobacz pod hasłem Kontakt.

Zobacz również:

stocznia

Usługi


Naszym klientom oferujemy pełen zakres prac związanych z remontami statków, przeglądami klasowymi, przebudowami lub przedłużeniami.

 

statek w remoncie

Warunki Remontowe


Alkor posiada jeden dok pływający o następujących parametrach: długość całkowita - 150,00 m, szerokość wewnętrzna - 24,70 m, nośność - 6000 ton...

 

nadbrzeże ze statkami

Lista statków


Od chwili założenia firmy, dokonaliśmy remontu i przebudowy blisko 800 statków różnych typów i bander w tym polskie, islandzkie, norweskie, brytyjskie, holenderskie, niemieckie, greckie i inne.

 

statek Alkor

Kontakt


Masz jakieś pytania? Napisz lub zadzwoń do nas.